Epos o rytíři

24.09.2023

V dávných dobách tady žil


Rytíř, co statečný moc byl

Rytíř, který věděl, co je čest

Rytíř, co nenechal se ke zlu svést

Ten rytíř bratra měl

Ten bratr krutý a zlý byl- bohužel

Chodil jenom v tmavé zbroji

A těšilo jej, že se ho lid bojí

V něm nebylo kapku dobroty

On podlehl a stal se služebníkem temnoty

V těch časech zde i krásná panna žila

Své srdce statečnému rytíři přislíbila

On jejím citům rozuměl

Že po ní i bratr touží nevěděl

A když jednou přišel za ní

Řekl- má princezno staň se mou paní

Ona s radostí řekla rytíři své ano

Však štěstí jejich nemělo zdaleka vyhráno

Když oznámily tu novinu plní naděje

Netušily, co se všechno ještě uděje

Tu ženu nebudeš nikdy mít

Křičel rytíř, co oblékal jen černou zbroj

Buď se mnou, nebo víc nebude žít

Vyzývám tě na souboj

A tak se tedy stalo

Že bratr s bratrem zkřížil meče

Však tomu čestnému štěstí přálo

Teď černý o život prosí v kleče

Odpusť mi mé slabosti

Vždyť jsme přece bratři

Neodděl mou lebku od kosti

Vždyť na krk hlava patří

On o svůj život snad se bál

Když na oko se vroucně kál

Nikdo nevšiml si že v jeho rukou

Stříbrná dýka vrahova se zlověstně bliští

Ve směru princezny hodil tou dýkou

V ten moment dlouhé se staly vteřiny příští

Za letu té dýky stalo se tolik věcí

A vy je slyšet chcete přeci

Čepel dýky pronikla až do srdce

A panna padla mrtvá k zemi

Meč, který držel bratr v ruce

A z toho smutno je mi

Prohvízdl mocným úderem vzduch

Břit ostrý dokonal dílo hned napoprvé

Víc nebude žít ten strašlivý zloduch

V tratolišti vlastní tmavé krve

Jeho hlava zvlášť i tělo leží

Náhle vteřiny zas rychle běží

V slzách plných smutku

Se svou láskou rytíř se loučí

Na hrob dal jí nádhernou kytku

Snad z příběhu se ponaučí

Každý, kdo škodit by chtěl

Ať rozmyslí si svoje činy

Nejsou k ničemu hlavy bez těl

Ať dobro má po světě a ne zlo své syny

Tak rytíř chrabrý putuje dál světem

A vysvětluje dospělým i dětem

Že láska, dobrota a poctivost

Udělá každému vždy radost

Že války, přetvářka a ničení

Cestou ke štěstí rozhodně není

Staňte se také posli těchto zpráv

a úsměv mějte ve tváři

Přejte každému dobrý den či buď zdráv

A uvidíte, jak svět do krásy se rozzáří.