Středověk

Velká část děje knihy Klášter smrti se odehrává v klášteře v Teplé, který nechal vystavět Hroznata. A kdo knihu četl ví, že je v ní i krátce prostřednictvím jednoho mnicha hovořeno. Podrobnější "životopis" o Hroznatovi si můžete přečíst níže...
Byl urozeného původu. Měl vztah k Panně Marii pro její ochranu. Oženil se, ale žena i syn mu zemřeli....

Ač mohla žít v přepychu jako manželka nejmocnějšího muže Evropy, zvolila si Anežka dobrovolně naprostou chudobu a svůj život zasvětila církvi.

Templáři byli od počátku organizováni jako duchovní řád s přísným vojenským zřízením, čímž se odlišovali od počátečního zaměření řádu johanitů i německých rytířů. Jejich řehole vycházela z řehole cisterciáckého řádu. V čele řádu stál volený velmistr.

Jeden z nejznámějších rytířských řádů z dob křížových výprav byl řád templářů. Jejich pád byl s velké části způsoben mocí a vlivem, který si získali. Co stálo za jejich rozmachem, slávou a bohatsvím?

Český lev

02.10.2023

Český lev je pojem pro lví heraldickou figuru objevující se na erbech českých panovníků, později na znaku českého státu. Dnes se pod pojmem český lev rozumí "stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí", který se jako symbol Čech (někdy reprezentoval všechny země Koruny české) objevuje od 13. století, v době vlády Přemysla...

Další z válečníků, který se proslavil při křížových výpravách byl Anglický král Richard. Zajímavostí je, že za svého života se mu Lví srdce neříkalo. Tuto přezdívku získal až posmrtně, když mu bylo vyjmuto srdce...

Francouzský hrad Chinon je starý a skrývá zlá tajemství. Stopu zde zanechali i uvěznění templáři. Na stěnách kobek po nich zůstaly tajemné rytiny, jejichž význam ještě 700 let po upálení posledního templářského velmistra čeká na uspokojivé vysvětlení.

Další důležité místo spojované s křížovými výpravami, se nachází v místech, kde byl ukřižován Ježíš Kristus

Vilém z Tyru

16.09.2023

Díky kronikářům, jako byl Vilém, máme mnoho svědectví o dobách křížových výprav.

V posledním dobrodružství kněze ze série knih Klášter smrti, Vzpomínky na život a Desátý rytíř, se hlavní hrdina setká se skupinou rytířů, kterou vede muž, jenž se stal prvním velmisrem řádu teplářů. Kdo to byl? Dovíte se níže