Inkvizitor

13.09.2023

Postava v rudém hábitu na Tebe se dívá

Hlava kapucí přikrytá oči temné skrývá

Kolem pasu z provazu pásek mívá

Ten pohled poslední v životě bývá

inkvizitor
inkvizitor

Jsi- li hříšník třes se strachy

On odhalí i skryté hříchy

Rozpozná lehce vinných pachy

On nad bolestí viníků válí se smíchy

U hrobu opřený s pohledem na Tebe

Sleduje dávno všechny tvoje činy

Pod nohama peklo a nad hlavou nebe

On ví kdo je či není vinný

Vyčkává dlouze a nemá rád tvůj vzdor

On zná všechy tvé závisti

Když veme do parády si Tě inkvizitor

Poslední soud brzy Ti zajistí