Templářova píseň

05.09.2023

Řád templářů měl své motto- Non nobis Domine, non nobis. Sed nomini tuo da gloriam. Já se ho snažil zakomponovat do krátké básničky

Non nobis Domine - Ty jsi naše štěstí!
Za Tebe bojujem Pane a odvaha je naši cností.
Kříž rudý na plášti nosíme už dlouhý čas.
Stali jsme se pověstí- my Jeruzalém dobudem zas!
Když kopyta koní už z dáli zní, třesou se bezvěrci zlí.
Válečná vřava po několik dní, pak mrtvoly jejich na kůlech tlí.
Svým ostrým mečem nepřítele zraň, smrti nesmíš se bát!
A když válka vybere si svou daň, v modlitbách budem se kát!
Kříž rudý jako krev Boží stal se našim symbolem.
Díky nám věřící se množí i když nepřátelé jsou všude kolem.
Přilbu si nasaď a hledí si sklop, Kopí do ruky dej!
Se štítem nepříteli přikaž stop! A do tváře vždykcky se mu směj!
Když kopyta koní už z dáli zní, třesou se bezvěrci zlí.
Válečná vřava po několik dní, pak mrtvoly jejich na kůlech tlí.
Svým ostrým mečem nepřítele zraň, smrti nesmíš se bát.
A když válka vybere si svou daň, v modlitbách budem se kát!
Dopřej si oddech od těch válek a rozjímej v chrámu Páně.
A i když domovu jsi dalek, věř že stojíš na správně straně.
Ty na prsou rudý máš kříž co barvu má jak krev rudou.
S nepřáteli svúj meč skřiž, oni pořád útočit budou!
Salve Regina a Amen, zakřič z posledních sil!
Rytíř je od hříchů zbaven, když splní svůj cíl!
Když kopyta koní už z dáli zní, třesou se bezvěrci zlí.
Válečná vřava po několik dní, pak mrtvoly jejich na kůlech tlí.
Svým ostrým mečem nepřítele zraň, smrti nesmíš se bát.
A když válka vybere si svou daň, v modlitbách budem se kát!
Jsi templář tak hrdě se nos a braň stále všehno co je svaté!
Svým mečem nepřátele kos, vy templáři ochranu Boží přece máte!
Přilbu si nasaď a hledí si sklop, Kopí do ruky dej!
Se štítem nepříteli přikaž stop! A do tváře vždykcky se mu směj!
Když kopyta koní už z dáli zní, třesou se bezvěrci zlí.
Válečná vřava po několik dní, pak mrtvoly jejich na kůlech tlí.
Svým ostrým mečem nepřítele zraň, smrti nesmíš se bát!
A když válka vybere si svou daň, v modlitbách budem se kát...