Trojská říkanka

13.12.2023
Achilles
Achilles

Dlouhá léta mezi městy tvrdé boje.

Král Řeků světu vládnout chtěl.

Roky oplakávaly matky mrtvé syny svoje.

To Achilles nechával za sebou hordy padlých těl.

Když po míru došlo ke zradě.

Když královna řecká spěchá s milencem do Tróji.

Zhrzený král chystá armádu, smrti se nebojí.

Dlouhá plavba nepřidá náladě.

Za brány města nedostanou se vojska.

Z hradeb na mrtvé hledí Helena Trojská.

Způsobila zkázu slavného města.

Ukryti byli vojáci v koňské dutině.

Pro Achilla byla to k věčnosti cesta.

Trosky Tróji schované jsou v pustině