Válečná

07.09.2023

Neznabozi třeste se

Já ukoval si štít

Ten s pohany se nesnese

Budeme se bít

Neznabozi třeste se

Já nabrousil si meč

Ten s pohany se nesnese

Bratři vydejme se v seč!

Pozvedni štít

Vytas svůj meč

Co bude se dít

O tom dáme teď řeč

Koně pobídni v cval

Na přilbě sklop hledí

Vřavou probij se dál

Nepřátele dávno už vědí

Kde vlaje náš prapor

Tam Bůh sílu nám dává

Nemá smysl klást odpor

Nás už čeká jen věčná sláva

Tu nechceme pro sebe

Ale pro jméno Boží

My Pane bojujem za Tebe

Tvá sláva na srdci nám leží