Život a smrt

22.11.2023

Když se nedaří co dařit se má

Když v myšlenkách je už jenom tma

Tak nejlepší se zdá být odvaz

Kolem krku utáhnout si provaz

V obratlích to jemně loupne
To konec se s tebou zhoupne

Odejdou rázem všechny starosti

Ale proč dělat takové neštěstí?

Vždyť život plyne stejně dál

Ať stojíš nebo se snažíš o cval

Není spravedlivý kromě jedné věci

A tou je jistota smrti přeci 

Život od začátku vyhrát nejde

Tak vkládejte do nej radosti co se jen vejde